ArabicDutchEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

TÜP BEBEK

Tüp Bebek Merkezimizde üstün teknolojik alt yapısı ve deneyimli kadrosuyla bebek sahibi olmak isteyen çiftlerine hizmet vermektedir.

Tüp bebek ve üreme endokrinolojisi konusunda deneyimli Tüp Bebek, Kadın Doğum, Üroloji, Genetik, Embriyoloji ve Anestezi uzmanlarından ekiplerimiz oluşmaktadır. Çiftlere çok özel olarak kişiselleştirilmiş güncel tedavi yöntemleri, kanıta dayalı tıp uygulamalarıyla desteklenmiş olarak planlanarak yapılmaktadır.

Tüp bebek uygulamalarına ek olarak infertilite tedavisi için gerekli ileri laparoskopik ve endoskopik cerrahi girişimler, teknolojide sağlanan en güncel yenilikler ile birlikte uygulanmaktadır.

TÜP BEBEK NEDİR?

Tüp bebek, kadın ve erkeğe ait yumurtaların kadın üreme organları içinde gerçekleşmesi gereken birleşmesinin çeşitli hastalıklar nedeniyle engellenmesi durumunda bu birleşmenin laboratuvar ortamında sağlanmasıdır.

Tüp bebek ya da bilimsel ismiyle in vitro fertilizasyon (IVF), bir yumurtanın sperm tarafından, vücut dışında suni olarak döllenmesi sürecine denir.

Tüp bebek tedavisi, gelişen teknolojiyle birlikte başarı oranları ve doğan bebeklerin sayısının hızla artmasıyla, çocuk sahibi olamayan çiftler için çok önemli bir umut kaynağı olmuştur.                       Günümüzde çocuk sahibi olmada sıkıntı yaşayan çiftlerin tedavisinde; yumurtlama tedavileri, aşılama, cerrahi tedavi gibi diğer yöntemleri tamamlayan güncel ve çok önemli bir tedavi seçeneği olarak yapılmaktadır.

Kadında ve erkekte birçok hastalık varsa, çocuk sahibi olmayı engelleyebilmektedir.                                           Bu nedenler içinde tüp bebek tedavisi ile sonuç alınabilecek olanlar aşağıda sıralanmıştır;

KADINLARDA ÜREMEYE ENGEL OLAN NEDENLER

 • Tüplerde tıkanıklık
 • Rahim, yumurtalık ve diğer üreme organları arasındaki yapışıklıklar
 • Çikolata kisti olarak da bilinen “Endometriozis” 
 • Açıklanamayan nedenler (Çocuk sahibi olmayı engelleyen nedenin mevcut tanı yöntemleriyle bulunamadığı ve diğer yöntemlerin başarısız olduğu durumlar)
 • İleri yaş
 • Yumurtalama olmaması veya aksaması
 • Diğer yöntemlerin (ameliyatlar veya aşılamalar) yeterince süre kullanılmasına rağmen gebe kalınamaması

 

Erkeklerde üremeye engel olan sebepler

 • Yumurta (Sperm) sayısında azlık
 • Yumurta (Sperm) hareketliliğinde azlık
 • Menide sperm olmaması

 

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE GÜNCEL YÖNTEMLER 

Tüp bebek tedavisi, yumurtaların elde edilme ve bir araya getirilmelerinde yıllar içinde farklı yöntemlerin geliştirilmeleri sonucunda farklı şekillerde uygulanabilmektedir. 

 

 1. KONVANSİYONEL IVF (İN VİTRO FERTİLİZASYON)

İlk Tüp Bebek yönteminde  kullanılan yöntem olan “in vitrofertilizasyontekniği”nde, kadının yumurtalıklarında ilaçların etkisiyle birden fazla sayıda yumurta gelişimi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yumurtalar, olgun hale geldikleri ultrasonografi ile belirlendikten sonra toplanmaktadır.                      Corona-cumuluskompleksi enzimle temizlenmemiş oositlerin, inseminasyon için hazırlanmış 100.000 ile 150.000 ileri hareketli sperm ile biraraya getirilmesidir.

Yumurtaların kaynaşması olan döllenme gerçekleştikten sonra hücre bölünmesi takip edilmektedir. Bebeğin ilk şekli olan ve embriyo adı verilen adaylar arasından gebelik şansı için en uygun özelliklere sahip olanlar seçilmekte ve anne adayının rahminin içine konulmaktadır. 

 1. MİKROENJEKSİYON (İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU-ICSI)

Bu yöntemde ise IVF’den farklı olarak da yumurtalar toplandıktan sonra, kadından elde edilen yumurtanın içine erkeğin yumurta hücresi bir iğne yardımıyla doğrudan konulmaktadır.

Corona-cumuluskompleksi enzimle temizlenmiş her bir oositin içine seçilen tek bir sperm hücresi mikropipet kullanılarak yerleştirilmektedir. 

 

TÜP BEBEK TEDAVİ AŞAMALARI 

Tüp bebek tedavisi 5 aşamadan oluşur 

1* İlaç kullanım şeklinin belirlenmesi 

Tüp bebek aşamalarından ilki kadının adetinin 2. veya 3. günü yapılan başlangıç görüşmesi, muayenesi ve bunun sonucunda gerekli görülen tetkiklerin tamamlanmasıdır.

Yumurtalıkların ve rahimin değerlendirilmesindeki temel yöntem ultrasonografidir.

Ultrason ile yapılan incelemede rahimde veya yumurtalıklarda tedaviye başlamaya engel olacak bir sorun gözlenmezse, kadının hormon seviyelerine bakılmaktadır.

Tedaviye başlamaya uygun olunduğunda kadının yaşı, infertilitenin nedeni, tahlil sonuçları ve yumurtalık özelliklerine göre, kişiye özel tedavi yöntemi seçilir.

Hangi ilaçlarla, hangi dozlarda ve adetin hangi gününde kontrollü overstimulasyonu denilen yumurta gelişimine başlanacağı ayarlanmaktadır. 

2* (Yumurtaların geliştirilmesi) Kontrollü ovaryanstimulasyon

Yumurtalıkların uyarılması için önceden planlanan şekilde adetin belirli bir gününde günlük yapılan enjeksiyonlarla kadın düzenli olarak ilaç kullanmaya başlamaktadır.

İlaçlar kullanılmaya başlanır. Kadının tedaviye yanıtı ve yumurta gelişiminin değerlendirilir.

Birkaç gün yapılan ultrason kontrolleri ile kandaki hormon düzeylerindeki değişikliklerin kontrolü yapılmaktadır.

Belirli aralıklarla yapılan ultrason değerlendirmelerinde oluşan foliküllerin çaplarındaki değişikliklerin ölçülmesi ve kan tahlillerinde östrojen seviyesinin belli değerlere ulaşması, yumurtaların sağlıklı gelişimi hakkında bilgi vermektedir. Yumurtaların olgunlaşma durumuna göre, olgunlaşmayı sağlayacak çatlatma iğnesinin yapılma zamanı belirlenmektedir.

İlaç kullanım süresi kişisel özelliklere ve ilaçlara yanıta göre değişkenlik göstererek ortalama 8 ile 14 gün sürer.

 Çatlatma iğnesinden 35-36 saat sonra yumurta toplama aşamasına geçilmektedir. 

 

 

3* Yumurta toplama 

Hazırlanan yumurtaların laboratuvarda kullanılmak üzere dışarı alınır. Yumurta toplama işlemi (Oosit pickup-OPU) hastanın rahatlığı ve hiçbir şekilde ağrı hissetmemesi açısından sedasyon anestezisi etkisiyle hasta uyku halindeyken yapılmaktadır.

Transvajinal ultrasonografi eşliğinde iğne ile girilen foliküllerin içindeki yumurta sıvısı emilip bir tüpe alınarak embriyoloji laboratuvarına ulaştırılır.

Mikroskop altında alınan bu sıvı içinde yumurta olup olmadığı araştırılır.

Elde edilen yumurtalar folikül sıvısı içinden toplanmaktadır.                                                                             İşlem tamamlandıktan sonra hastalar dinlendirildikten sonra evlerine gönderilir. 

 

4* Döllenme İşlemi 

Olgun sperm ile birleşebilecek olan yumurtalar (metafaz 2 oosit) seçilmektedir.

Aynı gün yani yumurta toplama günü erkekten alınan spermlerle laboratuvar ortamında döllenme işlemi gerçekleştirilmektedir. Döllenme işi 2 şekilde yapılabilir.

*İlki sperm ve yumurtanın bir araya bırakılarak döllenmenin kendiliğinden olmasının beklenildiği klasik IVF yöntemidir.

*Diğeri ise mikroenjeksiyon (ICSI- intracytoplasmic sperm injection) yöntemidir.

Bu yöntem de özel mikroskoplar altında en iyi olduğu tanımlanan sperm seçilerek yumurtanın içine enjekte edilmektedir.

Laboratuvardaki cihazlar içinde her gün gelişimi takip edilerek embriyonun bölünmesi ve değişimi izlenmeye alınır.

En iyi gelişen embriyo veya embriyolar anne rahmine transfer edilebilecekleri uygun güne kadar özel kültür ortamında takip edilir. 

5* Embriyo transferi 

Anesteziye ihtiyaç duyulmayan embriyo transferi, ağrısız bir işlemdir.

İnce bir kateter içine alınan embriyo ve embriyolar karından yapılan ultrasonografi eşliğinde anne rahmine yerleştirilir.

Rahime yerleştirdikten sonra hasta dinlendirilir ve evine gönderilir. Arta kalan ve transfer için kullanılmamış iyi kalite embriyolar varsa, bunlarda da dondurularak uzun süre saklanabilir.

Embriyo veya embriyolar anne rahmine yerleştirdikten sonra,  seçilen güne göre on ile on iki gün sonra kanda gebelik testi yapılarak sonuç alınır.